Slide background
کارکنان این بخش

1- رییس صندوق رفاه دانشجویان : احمد وجدانی محمودی

2- حسابدارصندوق رفاه: کاظم حسرتی


تماس با ما

1- 47011166

2- 47011179

 

 


اطلاعیه مهم شماره یک

باسمه تعالی
 اطلاعیه خیلی مهم
 
دانشجویانیکه در شرف فارغ التحصیلی می‌باشند واز وام بلند مدت استفاده نموده اند موارد ذیل را دقیقا توجه نمایند.
 
1- قبل از زمان فارغ التحصیلی به صندوق رفاه دانشجوئی مراجعه فرمایند تا پس از واریز مبلغ 10% کل وام نسبت به صدور دفترچه اقساط اقدام گردد.
 
 2- پس از صدور دفترچه نسبت به تائید آن از طرف صندوق رفاه وزارت علوم اقدام می‌گردد لذا قبل از تایید دفترچه ، برگه تسویه حساب فارغ التحصیلی امضاء نخواهد شد
 
3- چنانچه تصمیم به اخذ دانشنامه پایان تحصیلات داشته باشند باید ابتدا وام دریافتی را تسویه نموده و سپس تسویه حساب نهایی توسط صندوق رفاه وزرات علوم تایید گردد تا امکان تحویل دانشنامه میسر گردد.
 
4- مد ت زمان تاییدیه صندوق رفاه وزارت علوم،24 ساعت بعد ازواریز10درصدیاکل وام 72 ساعت می‌باشد. لذا تاکید میگردد جدا از مراحل فوق الذکر هیچگونه درخواستی قابل بررسی و پاسخگویی نخواهد بود .
 
اداره صندوق رفاه دانشجوئی واحد


آخرین اخبار
اطلاعیه مهم مهم

با عنایت به اختصاص اعتبار تسهیلات بلندمدت برای ترم تحصیلی جدید...

تحویل چکهای ضمانت وامهای تسویه شده

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که قرض الحسنه های شهریه و ازدواج خود...

شرایط تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان ترم2-96-95 مهم

اطلاعیه مهم صندوق رفاه واحد...

شماره حسابهاي دانشگاه

شماره...


بیشتر
اطلاعیه خیلی مهم وام بلند مدت بهمن94

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی 
 
      با عنایت به وصول بودجه تسهیلات بلند مدت سال 1394 وزارت علوم ، دانشجویان متقاضی به سایت دانشگاه آزاد اسلامی قوچان  مراجعه نموده و پس از تکمیل فرمهای مربوطه در قسمت اطلاعیه‌ها و پرینت آنها ، همراه مدارک مورد نیاز از تاریخ 1394/12/01 الی 1394/12/10  به صندوق رفاه (آقای باقرپور)مراجعه فرمایند.لازم به ذکر است با توجه به محدود بودن بودجه اختصاصی ، اولویت با کسانی است که مدارک مربوطه را زودتر تحویل نمایند. در ضمن کسانی که برای اولین بار متقاضی این تسهیلات هستند باید برگه محضری در سایز A4 باشد.واین تسهیلات به دانشجویان ترم آخر و مشروطی تعلق نمی‌گیرد.
 
 نکته اول:    لازم به ذکر است که به ورودیهای زیر وام تعلق می‌گیرد
            1-دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته از ورودی بهمن سال 92 به بعد
            2-دانشجویان دوره کاردانی از ورودی بهمن سال 93 به بعد
           3-دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن سال93 به بعد
           4-دانشجویان ارشد ناپیوسته ورودی بهمن سال 93 به بعد
           5- دانشجویان دکتری ورودی مهر سال 94 به بعد
 نکته دوم: ضامن باید حتما کارمندرسمی، و درحال اشتغال باشد. (بازنشسته قابل قبول نیست) خیلی مهم
 نکته سوم: ضمن یادآوری برگه محضر باید در سایز آچار (A4) باشد
 نکته چهارم: فرمها باید باخط خوانا ودقیق تکمیل شود
                آدرس‌ها باید دقیق و همراه پلاک باشد
               تلفن ثابت همراه کد شهرستان نوشته شود.
               شماره تلفن ثابت و موبایل یک رابط مورد نیاز می‌باشد
نکته پنجم:    برای ثبت محضر بهتر است از دفاتر اسناد قدیمی‌تر استفاد شود
نکته ششم:  فونت فرمها باید( 12   Nazanin ) باشد    
  
           { ضامن باید حتما کارمند و درحال اشتغال باشد. ( بازنشسته مورد قبول نیست)}
 
 
                                                                                                      
                                                                                                      
اداره صندوق رفاه دانشگاه

 


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
 
شرایط دریافت وام بلند مدت نیمسال دوم 94
ضمنا به فرمهای که شرایط ذیل را ندارند ترتیب اثر داده نمی‌شود
 نکته اول:    به ورودیهای زیر وام بلند مدت  تعلق می‌گیرد
            1-دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ازورودی بهمن سال 92 به بعد
            2-دانشجویان دوره کاردانی از ورودی بهمن سال 93 به بعد
           3-دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن سال93 به بعد
           4-دانشجویان ارشد ناپیوسته ورودی بهمن سال 93 به بعد
           5- دانشجویان دکتری ورودی سال مهر 94
 نکته دوم: شرایط ضامن و مدارک مورد نیاز
1-      ضامن باید حتما کارمندرسمی، و درحال اشتغال باشد. (بازنشسته قابل قبول نیست) خیلی مهم
2-      فتوکپی حکم کارگزینی
3-      فتوکپی کارت ملی
4-      فتوکپی شناسنامه
 نکته سوم: ضمن یادآوری برگه محضر باید در سایز آچار (A4) باشد
 نکته چهارم: فرمها باید باخط خوانا ودقیق تکمیل شود
                آدرس‌ها باید دقیق و همراه پلاک باشد
               تلفن ثابت همراه کد شهرستان نوشته شود.
               شماره تلفن ثابت و موبایل یک رابط نیاز میباشد
نکته پنجم: برای ثبت محضر بهتر است از دفاتر اسناد قدیمی‌تر استفاد شود
نکته ششم:  فونت فرمها نباید تغییر کند
نکته هفتم: ضامن باید حتما کارمند و درحال اشتغال باشد. ( بازنشسته مورد قبول نیست)
نکته هشتم: مدارک مورد نیاز وام گیرنده
1-    فتوکپی کارت ملی
2-    فتوکپی شناسنامه
3-    فتوکپی کارت دانشجویی
4-    تکمیل فرم وام بلند مدت
 
                                                                                                      
                                                                                                      
اداره صندوق رفاه دانشگاه

 


نمونه فرمهای صندوق رفاه

  نمونه فرم تسهیلات میان مدت (یکساله واحد)  به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود
 نمونه فرم تسهیلات بلند مدت(برای اولین بار) به صورت یکرو پرینت گرفته شود
 نمونه فرم تسهیلات بلند مدت(برای مراحل بعدی) به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود
  نمونه فرم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود