اطلاعیه مهم

با عنایت به اختصاص اعتبار تسهیلات بلندمدت برای ترم تحصیلی جدید ‏‏‏دانشجویان متقاضی فرمهای مربوطه را از صفحه اول سایت دانشگاه آزاد اسلامی قوچان قسمت صندوق رفاه دانشجویان دریافت کرده و پس از تکمیل از تاریخ 1395/11/25 الی 1395/12/01 به بخش صندوق رفاه تحویل نمایند لازم به ذکر است با توجه به محدود بودن اعتبار اولویت با کسانی است که فرم خود را زودتر تحویل صندوق رفاه بدهند

                                       صندوق رفاه دانشجویان واحد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط