شرایط تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان ترم 2-97-96

اطلاعیه مهم صندوق رفاه واحد
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
الف) شرایط و مدارک تسهیلات میان مدت(یکساله واحد)
1-   فتوکپی حکم استخدام رسمی یا فتوکپی پروانه کسب ضامن.
2- چک ضمانت به مبلغ ............................. ریال از ضامن در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.
3-فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی ضامن.
4-مبلغ %60 کل شهریه ترم جاری به صورت وام می‌باشد و 40% شهریه بصورت نقدی واریز گردد.
5- کارمزد  %2.5 می‌باشد.
 دانشجویان فرم مربوطه را از سایت دانشگاه دریافت نموده و پس از تکمیل فرم و مدارک به صندوق رفاه مراجعه نمایند.
 
*****"  نمونه فرم تسهیلات میان مدت (یکساله واحد) به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود  "*****
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------
ب)شرایط و مدارک تسهیلات بلند مدت
1- بازپرداخت بعد از فارغ التحصیلی می‌باشد(باید  10% کل وام موقع تسویه حساب پرداخت شود)
2- ضامن باید کارمند رسمی باشد.
3-فرم مربوط به دفاتر رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم شده و به ثبت برسد.
4-فتوکپی حکم استخدام رسمی ضامن
5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
6- کارمزد  %4 می‌باشد
7-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی وکارت دانشجویی دانشجو
8- از تاریخ اتمام تحصیل  6 ماه فرصت داریدکه برای صدور دفترچه اقساط به صندوق رفاه مراجعه نمایید در غیر این صورت باید کل وام یکجا تسویه حساب گردد.
9- لازم به ذکر است پرداخت این وام درصورت اختصاص اعتبارازطرف وزارت علوم  می باشد.
 دانشجویان فرم مربوطه را از سایت دانشگاه دریافت نموده و پس از تکمیل فرم و مدارک به صندوق رفاه مراجعه نمایند.
 
*****" نمونه فرم تسهیلات بلند مدت(برای اولین بار)به صورت یکرو پرینت گرفته شود "*****
 
 دانشجویان فرم مربوطه را از سایت دانشگاه دریافت نموده و پس از تکمیل فرم و مدارک به صندوق رفاه مراجعه نمایند.
 
*****"  نمونه فرم تسهیلات بلند مدت(برای مراحل بعدی)به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود "*****
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 
ج)شرایط و مدارک تسهیلات قرض الحسنه ازدواج(بیست ماهه)
 1.فتوکپی حکم استخدام رسمی یا آخرین فیش حقوقی ضامن
2. چک ضمانت به مبلغ 18،000،000 ریال از ضامن در وجه صندوق رفاه دانشجویان
3.فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی ضامن
4.اصل سند ازدواج و فتوکپی صفحات 2و3و4و5
5.اصل شناسنامه وکارت ملی خود و همسر و فتوکپی تمام صفحات آنها
6.مبلغ قرض الحسنه 15،000،000 ریال و باز پرداخت آن 20 ماهه و در حین تحصیل می‌باشد
7.ازتاریخ عقد 6 ماه فرصت دارید برای دریافت قرض الحسنه ازدواج مراجعه نمایید
 دانشجویان فرم مربوطه را از سایت دانشگاه دریافت نموده و پس از تکمیل فرم و مدارک به صندوق رفاه مراجعه نمایند.
 

*****"  نمونه فرم تسهیلات قرض الحسنه ازدواجبهصورت پشت و رو پرینت گرفته شود  "*****

 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط